Analiza skutków zmian na rynku pracy dla pracowników i pracodawców,  promocja nowoczesnych  strategii  i metod  zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce 4.0, facylitacja dialogu  pracodawców i pracowników w zmieniającej się rzeczywistości  rynku pracy i globalizacji.