• dr Mirosław Betkowski – Akademia Pomorska, WNZiB
    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • dr Volodymyr Strelcov – Akademia Pomorska, WNZiB
  • dr Joanna Grubicka – Akademia Pomorska, WNZiB
  • mgr Beata Kowal- Rudnicka- Akademia Pomorska, WNZiB
  • mgr Aldona Kulikowska – Akademia Pomorska, WNZiB
  • mgr Ewa Białek – Akademia Pomorska, WMP