• Trendy rynku pracy – szanse i bariery dla rozwoju firm
  • Kompetencje pracownicze poszukiwane w gospodarce 4.0
  • Metody i narzędzia HR  rekomendowane na rynku pracownika
  • Programy wsparcia zatrudnienia dla pracodawców
  • Ewolucja wzorców karier zawodowych
  • Strategie w przedsiębiorstwach na zmieniającym się rynku pracy – studia przypadku
  • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku – historia kształcenia menedżerów w regionie słupskim