Zapraszamy naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych problematyką Konferencji  oraz praktyków- przedstawicieli instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz  przedsiębiorców.