Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność.

Jest ono wynikiem szeregu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych oraz rodzi wiele problemów. Zachodzące współcześnie, istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych – to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy.

Zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu, będzie poświęcona konferencja naukowa.  Serdecznie zapraszamy do Słupska i położonej nieopodal słonecznej Ustki, która w połowie  września oferuje atrakcje pobytu nad polskim Bałtykiem – już bez zgiełku turystycznego, a za to z możliwością inspirującej  wymiany  myśli i  refleksji naukowej.