Akademia Pomorska w Słupsku
Katedra Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

mail: zarzadzanie-konferencja@apsl.edu.pl

NIP 8391028460, Regon 000001459
nr konta: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617  subkonto: 249-526

W tytule wpłaty proszę wprowadzić informacje w następującej kolejności:

– nr subkonta konferencji
– imię i nazwisko uczestnika
– nazwa instytucji dokonującej wpłaty
– nazwa konferencji

.

Proszę zaznaczyć: Faktura VAT    TAK    NIE