• przerwy kawowe i lunch.

Koszty podróży uczestników i noclegi  – we własnym zakresie.