14 września 2018

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Powitania

 1. Prorektor Akademii Pomorskiej ds. Kształcenia i Studentów – dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP
 2. Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie AP – dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP
 3. Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński
 4. Kierownik Katedry Zarządzania – dr Ewa Matuska

Obrady

I Panel:
Trendy rynku pracy i poszukiwane kompetencje pracownicze – przewodniczy dr hab. Joanna Hołub -Iwan, prof. AP
 • 9.45 – 10.00
  dr hab., Józef Sadowski, prof. AP – Potrzeby nowych kompetencji pracowniczych w wyniku zmian na rynku pracy
 • 10.00 – 10.15
  dr Agnieszka Próchniak – Zmiany struktury ludności według ekonomicznych grup wieku w Polsce w latach 2002-2017-skutki dla rynku pracy
 • 10.15 – 10.30
  prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Kształtowanie popytu na pracowników w sektorze turystyki w Polsce
 • 10.30 – 10.45
  dr Joanna Grubicka – Zdalna praca – nowe możliwości komunikacji pracownika w cyberświecie
 • 10.45 – 11.00
  dr Ewa Matuska – Pracownicy ekonomii GIG a polski rynek pracy
 • 11.00 – 11.15
  prof. dr hab. Julia Padafet, dr Volodymyr Streltsov – Rozwój jakościowych charakterystyk zasobów ludzkich gospodarek Polski i Ukrainy
 • 11.15 –11.30
  dr Robert Parol – Zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników kursów dla operatorów roboczych maszyn budowlanych
 • 11.30 – 11. 45   Dyskusja

11.45 – 12.00   Przerwa kawowa

II Panel:
Metodyka HR i programy wsparcia zatrudnienia na rynku pracownika – przewodniczy dr Ewa Matuska
 • 12.00 – 12.15
  dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. PS – Szkolenie kadr dla lotnictwa – doświadczenia Politechniki Śląskiej
 • 12.15 – 12.30
  dr Rafał Kuligowski – Współpraca zagraniczna samorządów lokalnych szansą pozyskiwania nowych pracowników
 • 12.30 – 12.45
  dr Dariusz Smoliński – Wpływ poziomu BHP na wybór miejsca zatrudnienia
 • 12.45 – 13.00
  dr Ewa Piotrów, dr Grzegorz Piekarski – Stres i wypalenie zawodowe jako problemy współczesnego zarządzania
 • 13.00 – 13.15
  dr Anna Rychły-Lipińska – Rozwój koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR) w Polsce
 • 13.15 – 13.30
  dr Mirosław Betkowski – Gry strategiczne determinantem efektywnego i skutecznego sposobu edukacji biznesu
 • 13.30 – 13.45   Dyskusja

13.45 – 14.00   Przerwa kawowa

III Panel: 14:00 – 15:00
Potrzeba aliansu strategicznego: „Nauka – Biznes – Instytucje rynku pracy” dla efektywnego rynku pracy – przewodniczy dr Mirosław Betkowski (dyskusja na temat problemów pracowniczych przedsiębiorstw w regionie)
Wystąpienia (po ok. 10-15 min.):
 1. Pani Iwona Podobińska – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, tytuł wystąpienia: Wyzwania regionalnego rynku pracy
 2. Pan Marek Bączkiewicz – Prezes ENGIE EC Słupsk, Pani Katarzyna Bielecka – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich – tytuł wystąpienia: Proces Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ENGIE EC Słupsk
 3. Pan Krzysztof Sikorski – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 4. Pan Jan Czechowicz – Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Dyskusja z udziałem gości:
 1. Pani Beata Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
 2. Pan Jakub Bilski – Prezes Kaliop Poland Sp. z o.o.
 3. Pan Marek Kubiak – Prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Poltarex Sp. z o.o. w Lęborku
 4. Pani Urszula Szukała – Kierownik Oddz. Zamiejscowego WUP w Słupsku
 5. Pan Janusz Wiczkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
 6. Pan Zbigniew Szyca – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
Podsumowanie konferencji 15. 00 – 15.15 – prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski