Do dnia 1 września 2018 jest możliwość zgłoszenia czynnego udziału* w Konferencji – temat wystąpienia oraz abstrakt w języku polskim należy przesłać na adres e- mail: zarzadzanie-konferencja@apsl.edu.pl. Referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej będą opublikowane po Konferencji w czasopiśmie naukowym z dziedziny zarządzania o punktacji co najmniej 8 punktów z lista B MNiSW (finalizowane są negocjacje dotyczące wyboru czasopisma).

*Udział w Konferencji dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Akademii Pomorskiej jest bezpłatny.