Publikacja w monografii, bez uczestnictwa w obradach. Opłata: 250,00zł.