Wystąpienie na konferencji i publikacja w recenzowanej monografii  w języku polskim z abstraktami w języku angielskim. Opłata: 350,00zł. 

Publikacja ukaże się do końca 2018r. Autorzy nie otrzymują honorarium. Organizatorzy zastrzegają prawo nie publikowania artykułu, który nie uzyska pozytywnej recenzji.